e-mail: gimbogoria@wp.pl

 

Strona na tym serwerze przestała istnieć a informacje dotyczące naszego gimnazjum znajdują się 

pod adresem: www.gimbogoria.szkolnastrona.pl